︎︎︎ 

Bomen | Leven in symbiose


Het belang van bomen komt steeds meer in beeld. Ze verkoelen de versteende stad in de steeds warmer wordende zomers. Ze nemen CO2 op die de mens overdadig uitstoot. Ze zijn de basis van duurzaam bouwmateriaal, waarnaar de vraag groot is. Ze verzachten de bebouwde omgeving die anders onherbergzaam zou worden. Ze vormen de dragers van het bedreigde, landelijke gebied dat ons zo dierbaar is.
De betekenis van bomen komt meer in ons bewustzijn. Dat is een positieve ontwikkeling. Nader beschouwd zien we echter dat de verhouding tussen mens en boom sterk antropocentrisch is. Onze blik op bomen wordt hoofdzakelijk bepaald door het nut en het belang dat wij aan hen hechten. Met deze instrumentele benadering plaatsen we onszelf niet alleen boven, maar ook buiten de natuur. Daardoor zijn we het contact met de mythische en mystieke bron/betekenis van bomen verloren.

Ik werk aan een fotoserie die is bedoeld om onze verbondenheid met bomen te versterken, te verrijken en te verdiepen. In de beelden van bomen wil ik het ongeziene zichtbaar maken. Het oog en het hart wil ik gevoelig maken voor de diepere lagen van de natuur. Dat doe ik door een poëtische benadering, die geen harde antwoorden kent, maar uitnodigt om anders te zien. Het gaat mij niet om verklaren, maar om ervaren. Daarmee worden we (weer) onderdeel van het grotere geheel en zal onze blik op bomen van binnenuit veranderen. In mijn beleving zijn bomen persoonlijkheden en zo wil ik hen ook fotograferen. Entiteiten/wezens met een eigen karakter. Hen als persoonlijkheden zien vergemakkelijkt ook een gevoelsverbinding te maken.
We leven in een sterk symbiotische band met de boom. Natuurlijk op fysiek niveau, maar bovenal op psychisch/spiritueel niveau. Onbewust kiezen we steeds weer ervoor om samen te leven met bomen. Straten en steden worden zelden zonder bomen gebouwd. Het vreemde is echter dat ondanks deze praktijk de band nagenoeg niet bewust erkend wordt.Ik wil het mysterie van onze symbiotische band behouden door een poëtische benadering, voorbij het direct concrete. Dus niet door verklaren en rubriceren. Juist het poëtische geeft openingen naar denken in nieuwe richtingen.

︎︎︎

Dit project wil ik de komende jaren stapsgewijs naar buiten brengen. Neem gerust contact op als jij of jouw organisatie mogelijkheden ziet tot samenwerking.