Hapé Smeele / Portretten

Een portret maken is als verliefd zijn, er is een totale gerichtheid op de ander.